Nära 80% uppskattar gåvor

Då gåvor är en så central del av relationsbygge och vår affärsidé så genomfördes 2008, i samarbete med Statistiska Centralbyrån SCB, en av de största attitydundersökningarna som gjorts rörande presenter och gåvopsykologi.

 

Detta material finns återgivet i boken “Presenter – När, Var, Hur och Varför?”. Undersökningen kunde tydligt fastslå att gåvans symboliska roll är mycket stark i den mellanmänskliga relationen då den skapar ett kontrakt och samförstånd långt bortom gåvans ekonomiska värde. Gåvans roll tycks därför given, frågan blir då snarare vad man skall ge. Och när.

 

Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att:

 

– 88 % av Sveriges befolkning anser att det är positivt eller mycket positivt att få presenter.

– Sveriges invånare tycker att en gåva i första hand visar på uppskattning, 71 % anser det.

– 79 % anser att presenter från arbetsgivaren är positivt eller mycket positivt.

– 39 % får en ökad arbetsmotivation av presenter från arbetsgivaren.

 

Källa: Presenter – När, Var, Hur och Varför? (Kosta Förlag)

 

Hitta den perfekta gåvan under (produkter)