Company Lines affärsidé är att med kvalité och leveransprecision förpacka upplevelser som stärker kundens varumärke.

 

Vår målgrupp är främst andra företag, föreningar och organisationer. Men du har även som privatperson rätt att ta del av våra erbjudanden.

 

För att göra vår affärsidé till verklighet så har vi två huvudsyften för att behandla våra kunders personuppgifter:
Administrerar beställningarna av våra tjänster och produkter.
Hantera relationen till den som köper våra tjänster och produkter.

 

Vi informerar därför här om de personuppgifter vi lagrar för att kunna hålla våra kundlöften och upprätthålla en väl fungerande affärsrelation med dig

 

Company Line respekterar din integritet och hanterar alla personuppgifter enligt gällande dataskyddslagar.

 

Vilka personuppgifter hanteras?

För att kunna bedriva och bibehålla fungerande affärsrelation med dig, så lagrar vi vissa personuppgifter om dig. Såsom ditt namn, e-postadress och i vissa fall även telefonnummer och adress.

Denna personliga data kan användas för att identifiera dig.

Personuppgifter vi tillhandahåller har vi fått/samlat in på flera sätt:

Ni har tillhandahållit den frivilligt när ni blivit kund hos oss, valt att prenumerera på våra nyhetsbrev, kommunicerat med oss via e-post eller fysiskt på mässor eller andra evenemang.

 

Ändamål för lagring av personuppgifter.

Behandlingen av personuppgifter för ändamål enl. ovan kan t.ex. vara förutom att bedriva och bibehålla en fungerande affärsrelation även nödvändig för att uppfylla avtal, utföra tjänster, genomföra uppdrag och andra krav gentemot dig som kund.
T.ex.
Administrerar beställningarna av våra tjänster och produkter.
Hantera relationen till den som köper våra tjänster och produkter.
Vi har självklart som rutin att alltid begära ditt samtycke, antingen med dig direkt eller via din arbetsgivare.

Vi behåller även historik av tidigare beställningar och förfrågningar för att kunna uppfylla våra kundlöften och avtal.
Enligt bokföringslagen är vi dessutom skyldig att spara information som i sin tur kan vara kopplade till personuppgifter, som t.ex. fakturor.

 

Skydd av personuppgifter och lagring.

Vi har väl fungerande rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade mot obehöriga personers tillgång. Dina personuppgifter lagras för ändamål enligt ovan så länge du fortsätter vara kund, att vi bedömer att du kan ha ett intresse att bli en potentiell kund till oss (baserat på din yrkesroll), eller med hänvisning till bokföringslagen och då upp till 7år. Du kan när som helst välja att avregistrera dig och i samband med det så raderas dina personuppgifter från våra register. Du har också rätt att veta vilka uppgifter om dig som person vi lagrar, få dessa korrigerade samt även begära en kopia på detta.
Det gör du enklast genom att kontakta oss via mail: info@companyline.se