Full service concept

 

Vi erbjuder ett helhetskoncept i skapandet av dina profilprodukter. Vi hjälper dig med allt, från första skiss och hela vägen till leverans och uppföljning.

Det spelar ingen roll om du har ett mindre lokalt företag eller ett stort internationellt, vi anpassar oss efter dina behov och dina önskemål så att du får en profil att trivas med.

 

1.Analys

För att få fram profilprodukter som är väl anpassade för din verksamhet, ditt varumärke och dina möten så måste vi veta en del om hur ditt företag ser ut, hur ni jobbar och vart ni vill.

 

2.Idé och konkritisering

Med analysen som utgångspunkt tar vi fram ett förslag på hur din profilkollektion skulle kunna vara sammansatt och hur du skall använda dina profilprodukter.

 

3. Inköp och produktion

En stor del av vår kunskap är att hitta rätt produkter med hänsyn taget till behov, budget och andra variabler. Steget därefter blir hur produkterna skall märkas för att skapa maximal effekt och känsla.

 

4. Logistik

Förutom att se till att leveransen kommer dit den skall på utsatt tid kan vi t ex lagerhålla åt dig och vi kan skapa webshopar för onlinebeställning.

 

5. Efterservice

Kontroll och uppföljning av leveranser och snabb responstid när oväntade situationer uppstår.